• banner_top

سوالات متداول

چگونه بارکد 1D/2D را توسط C6000/C6200 اسکن کنیم؟

1. روی بارکد دمو کلیک کنید

2. نوع بارکد مناسب را در کد انتخاب کنید

3. اسکنر را در تنظیمات روشن کنید

4. کلید اسکن را برای اسکن فشار دهید

چگونه برچسب های UHF rfid توسط C6100 را اسکن کنیم؟

1. روی UHF demo کلیک کنید

2. قدرت، فرکانس منطقه را تنظیم کنید

3. برای اسکن برچسب های UHF، ماشه را فشار دهید.

نحوه استفاده از اسکنر NFC

از برچسب های NFC/HF برای تکیه بر ناحیه اسکن NFC ترمینال دستی استفاده کنید